ปี พ.ศ. 2561 จัดไปแล้ว พบกันใหม่ปี พ.ศ. 2562 (สามารถลงชื่อขอรับพระไตรปิฏกไว้ก่อนได้ตลอด)

เนื่องด้วยวัดดอยเทพนิมิต ได้จัดโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา (ธุดงค์ไทย-อินเดีย-เนปาล) เป็นเวลา 6 ครั้ง (6 ปี) พระในโครงการจะได้ศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฏกด้วย แต่พระภิกษุในบางวัดยังขาดพระไตรปิฏก ทำให้พระตัวแทนที่ส่งเข้าร่วมโครงการไม่มีพื้นฐานการศึกษาพระไตรปิฏกมาก่อน  จึงเป็นที่มาของ

ผ้าป่าสามัคคีพระไตรปิฏก เพื่อถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้พระไตรปิฏก แก่วัดต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการที่แจ้งความประสงค์จะรับพระไตรปิฏกไปศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งปี พ.ศ.2561 นี้มีวัดที่ได้รับการถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ จำนวน 10 วัด (รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท)

กำหนดการทอดผ้าป่า : วันเสาร์ ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. (ถ่ายทอดสดงานที่ ยูทูปช่อง วัดดอยเทพนิมิต จ.เชียงราย

สถานที่ : ณ ศาลาวัด วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  :  คุณผ่องผิว จุลลนันท์ 087-6569933 หรือพระครูธีรธรรมปราโมทย์ 081-5955951

ช่องทางการร่วมเป็นเจ้าภาพ :

  1. เดินทางมาด้วยตนเองตามสถานที่ วัน เวลา ดังกล่าว
  2. โอนปัจจัยเพื่อจัดหาพระไตรปิฏกและตู้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่จัน ชื่อบัญชี กองทุนวัดดอยเทพนิมิต เลขที่บัญชี 219-2-49081-5 แล้วโทรแจ้งชื่อได้ที่ 087-6569933