ขอเชิญร่วมทำบุญมหากฐินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดดอยเทพนิมิต วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีจอ หรือ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาทุกท่าน เพื่อขอเชิญร่วมทำบุญในเทศกาลกฐินประจำปีที่จะเกิดขึ้น และขออนุโมทนาบุญในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นร่วมกับทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย … สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
พระครูธีรธรรมปราโมทย์ โทร. 08-1595-5951
พอจ.โชคชัย ปภัสฺสโร โทร. 08-6918-7023
คุณผ่องผิว จุลลนันท์ โทร.08-7656-9933
คุณองอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล โทร. 08-2616-5654

Facebook