Skip to main content

กฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๗.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน โดย สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสติภาวนา
ณ ลานโมกขธรรมวัดดอยเทพนิมิต

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:ที่นี่

Related upcoming events

 • 31/10/2020 08:00 - 31/10/2020 14:00

  กำหนดการ

  วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

  เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณกาดบุญวัดดอยเทพนิมิต

  เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกันถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธาที่มาร่วมในงานรับประทานอาหารกลางวัน ณ กาดบุญ วัดดอยเทพนิมิต ซึ่งจัดตั้งโดยคณะศรัทธาที่มาร่วมกัน

  เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังเทศน์ ๑ กัณฑ์ จาก พระครูธีรธรรมปราโมทย์
  เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต

  เวลา ๑๓.๓๙ น. ถวายผ้ากฐิน และบริวาร แด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา แจกผลไม้มงคล เสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคี

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:ที่นี่