เอกสารวัดดอยเทพนิมิต (อัพเดทล่าสุด 4/11/2560)

  1. ใบสมัครบรรพชาอุปสมบทของวัดดอยเทพนิมิต (ดาวน์โหลดที่นี่ pdf)
  2. คู่มือพิธีบรรพชา-อุปสมบทของคณะสงฆ์อำเภอแม่จัน (ดาวน์โหลดที่นี่ pdf)
  3. ใบสมัครเรียนนักธรรม-ธรรมศึกษา ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ดาวน์โหลด doc ที่นี่)
  4. ใบสมัครปฏิบัติธรรม/เข้าพัก ณ วัดดอยเทพนิมิต(ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่) หรือ (ดาวน์โหลดไฟล์ Excel xlsx)
  5. หนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปลวัดดอยเทพนิมิต ปรับปรุง มีนาคม2562 (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)
  6. เอกสารแนะนำสถานที่วัดดอยเทพนิมิต (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)
  7. เอกสารรับรองพระภิกษุอายุไม่เกิน 5 พรรษา เพื่อไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด docx ที่นี่)
  8. เอกสารโบว์ชัวร์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่7  (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)
  9. หนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ แปล บาลี-ไทย (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)