Skip to main content

ธุดงค์จาริกธรรม ๙ ตามรอยบาทพระศาสดา ในปี

ธุดงค์จาริกธรรม ๙ ตามรอยบาทพระศาสดา ในปีที่ ๙

ขอเชิญพระภิกษุ สามเณร คุณแม่ชี อุบาสก อุบาสิกาเข้าร่วมง […]

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 8

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 8

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 8 วัดดอยเทพนิมิต […]

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง […]

[ วีดีโอ ] โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระพ

[ วีดีโอ ] โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ปีที่ ๔

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ปีที่ ๔   ๒๕๕๙ ชม […]

[ วีดีโอ ] ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพ

[ วีดีโอ ] ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

ข่าวดี !!! สำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศ ร่วมธุดงค์จาริกธรรมต […]