ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ พระศรีอริยเมตไตรยกว้าง 15 เมตร

ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธศรีอาริย […]