แผนที่วัด

เป็นเนินเขาเตี้ยๆมี ป่าไม้  ต้นไม้นานาพันธุ์ และมีหนองน […]