โครงสร้างผู้บริหารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดดอยเทพนิมิต

ผู้อำนวยการสถานี : พระครูธีรธรรมปราโมทย์ (พระอาจารย์สำเ […]