Skip to main content

ธุดงค์จาริกธรรม ๙ ตามรอยบาทพระศาสดา ในปีที่ ๙

22/11/2020 - 31/12/2020 All day

ขอเชิญพระภิกษุ สามเณร คุณแม่ชี อุบาสก อุบาสิกาเข้าร่วมงานเดินเท้า ธุดงค์จาริกธรรม ๙ ตามรอยบาทพระศาสดา ในปีที่ ๙ กับ พระครูธีรธรรมปราโมทย์ วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563