Skip to main content

กฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณกาดบุญวัดดอยเทพนิมิต

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกันถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธาที่มาร่วมในงานรับประทานอาหารกลางวัน ณ กาดบุญ วัดดอยเทพนิมิต ซึ่งจัดตั้งโดยคณะศรัทธาที่มาร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังเทศน์ ๑ กัณฑ์ จาก พระครูธีรธรรมปราโมทย์
เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต

เวลา ๑๓.๓๙ น. ถวายผ้ากฐิน และบริวาร แด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา แจกผลไม้มงคล เสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:ที่นี่

Related upcoming events

 • 30/10/2020 17:00 - 30/10/2020 21:00

  กำหนดการ

  วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

  เวลา ๑๗.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน โดย สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสติภาวนา
  ณ ลานโมกขธรรมวัดดอยเทพนิมิต

  วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:ที่นี่