ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กฐินสามัคคี
ทอด ณ วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓. ๓๙ น.
……………………….