Skip to main content

งานปริวาสกรรม และ ปฏิบัติธรรม

09/11/2020 - 18/11/2020 All day

ขอเชิญเข้าร่วมงานปริวาสกรรม และ ปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน