ขอเชิญเข้าร่วมงานปริวาสกรรม และ ปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้อง ไม่มีไข้ในระหว่าง 14 วันก่อนหน้าเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำดื่ม ตลอดการปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่จัน
ชื่อบัญชี วัดดอยเทพนิมิต
เลขที่บัญชี 394-0-96993-8

📣 บริจาคปัจจัยผ่าน QR Code จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรได้ทันที 📣

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
วัดดอยเทพนิมิต 290 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

  • พระครูธีรธรรมปราโมทย์ โทร. 08-1595-5951
  • พระอาจารย์โชคชัย ปภัสสโร โทร. 08-6918-7023
  • คุณผ่องผิว จุลลนันทน์ โทร. 08-7656-9933