เนื่องด้วยวัดดอยเทพนิมิต ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ วางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้( 8 กุมภาพันธ์ 2563) ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาและและฐานรากเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพุทธรูปประธานขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถแล้ว เมื่อต้นเดือนมกราคม 2563 ขณะนี้ กำลังก่อสร้างหลังคา ผนังอุโบสถ และส่วนอื่นๆต่อไป แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก จึงขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมกันก่อสร้างพระอุโบสถวัดดอยเทพนิมิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-5955951 หรือ 087-6569933