เนื่องด้วยวัดดอยเทพนิมิต ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ วางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้( 23 มีนาคม 2562) ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาและและฐานรากจนใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก จึงขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมกันก่อสร้างพระอุโบสถวัดดอยเทพนิมิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-5955951 หรือ 087-6569933