ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๗

ทอด ณ วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบสร้างฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรย และสถานที่ปฏิบัติธรรม

 

Kratin2 Kratin
Kratin6 Kratin3
Kratin5 Kratin4