ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอาสาทั้งชายหญิง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งสังฆะรตนะ และธัมมะบารมี ให้กับตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ต้องมีหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานเหลือถึงวันที่ 31  ตุลาคม  2559
  2. ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง  29,900  บาท
  3. มีความพร้อมในรูปแบบการเดินทางธรรมจาริก
  4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง

       แม้นไม่มีโอกาสเข้าร่วมจาริกธรรมกับคณะพระภิกษุสงฆ์ การได้มีโอกาสอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ให้ได้มีโอกาสร่วมโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาในครั้งนี้ย่อมมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่   เช่นเดียวกับนางวิสาขา มหาอุบาสิกา ที่ได้อุปัฏฐากพระภิกษุด้วยความศรัทธา ถ้าพระรูปใดบรรลุธรรม นางจะดีใจมากเพราะนางรู้ว่าที่ท่านได้ดี เพราะนางมีส่วนส่งเสริม และนางก็ได้รับผลแห่งบุญนั้นด้วย 

ขอเชิญชวนร่วมอำนวยความสะดวกพระในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง        รูปละ  29,900   บาท

เต็นท์และชุดนอน                                    ชุดละ   2,900    บาท

ค่าอาหาร/น้ำปานะต่อวันต่อรูป              วันละ     100   บาท

หรือท่านสามารถร่วมอุปัฏฐากพระภิกษุตามกำลังศรัทธาของท่าน

ได้ที่

พระครูธีรธรรมปราโมทย์

290 หมู่ 10  วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  57110  โทร  08–1595–5951  และท่านสามารถโอนเงินได้ที่  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน เชียงราย บัญชีออมทรัพย์   ชื่อบัญชี กองทุนวัดดอยเทพนิมิต

เลขบัญชี: 922–200865–0 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัสแม่จัน  

เลขบัญชี: 757-0-07502-3