ขออภัย ข้อมูลพระอาคันตุกะ แสดงผลเฉพาะเจ้าหน้าที่วัดเท่านั้น

พระอาคันตุกะ อุบาสก อุบาสิกา หากจะติดต่อวัดเพื่อทำบุญ ปฏิบัติ หรือเข้าพักที่วัดดอยเทพนิมิต

ติดต่อเข้าพักวัดดอยเทพนิมิตที่ 081-5955951 หรือ 087-6569933 ก่อนเดินทางถึงวัดดอย เพื่อจะได้เตรียมสถานที่พัก หรือเตรียมการปฏิบัติไว้รอท่าน หรือเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาที่วัดดอยเทพนิมิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย