ข่าวดี !!! สำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศ

ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา
ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล (ประเทศอินเดีย-เนปาล)
ฟรี !! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชมรายละเอียด

ติดต่อสอบถามได้ที่
พระครูธีรธรรมปราโมทย์ 08 – 1595 – 5951
พระสมศักดิ์ สุขเวสโก 08 – 1455 – 0067
พระคัมภีรภาพ กุสลจิตโต 08 – 3766 – 5272