ตารางออกอากาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คลื่นความถี่ FM 98.00 MHz  ออกอากาศที่วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
และ FM 88.75 MHz ออกอากาศที่บ้านจันทร์แจ่มฟ้า ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
และ FM 98.25 MHz ออกอากาศที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพอำนวย บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย
ออกอากาศทุกวัน
เวลา 03:30 – 23:00 น.

 __________________________________

โลโก้วัดดอย750px

หากพุทธศาสนิกชนท่านใด กลุ่มใด ต้องการสนับสนุนการสอนธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ ต้องการร่วมเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ หรือ ต้องการซีดีที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ ก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร 081-5955951

วัดดอยเทพนิมิต คลื่นเสียงธรรมะ นำปัญญา พัฒนาสังคม