ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นวัดดอยเทพนิมิต(โครงการ1)

เนื่องจากถนนในส่วนที่อ้อมหลังวัด (ตามภาพ) ได้ลาดด้วยหินกรวด การเดินเท้า,การขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไม่ได้รับความสะดวก และพอถึงหน้าฝนฝนตกหนักบนวัดดอยฯน้ำจะหลากผ่านบนถนนเส้นนี้ ทำให้ถนนชำรุด หินกรวดถูกน้ำพัด ถนนเสียหาย ญาติโยมส่วนหนึ่งจึงดำริจะจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกมั่นคงถาวรในประโยชน์การเดินทางผ่านเข้าออกวัด (อนาคตจะเป็นทางผ่านไปยังพระอุโบสถหลังใหม่) ก็มีการรวบรวมงบประมาณในการก่อสร้างถนนกัน แต่ยังขาดเงินอยู่อีกมาก จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขุึ้นวัดดอยเทพนิมิต โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

ความยาว 119 เมตร
ความกว้าง 4 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ทั้งหมด 476 ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 400 บาท

อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด
1.มีลู่ทางทำมาหากินมากขึ้น
2.การเดินทางจะแคล้วคลาดปลอดภัย
3.เมื่อมีผู้ใช้ถนนเพื่อมาทำบุญ บุญนั้นท่านจะได้รับด้วย

… อัพเดทล่าสุด 12 กันยายน 2560 …

ทางวัดขอปิดการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นวัดดอยเทพนิมิต เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถร่วมโครงการอื่น ๆ ของวัดดอยได้ ติดตามข่าวสารได้ทาง www.watdoitepnimit.net หรือทาง facebook หรือ youtube ได้

ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาในโครงการนี้ด้วย….