สถานีพระพุทธศาสนาวัดดอยเทพนิมิต

เลขที่ 290  หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน

จ.เชียงราย 57110

โทรศัพท์ผู้อำนวยการสถานี(พระครูธีรธรรมปราโมทย์) 081-5955951

โทรศัพท์แจ้งผลการรับฟัง/แจ้งปัญหาการรับฟัง

  • เจ้าหน้าที่ประจำสถานีหลัก (พระชวลิต อนาลโย) 098-7682292
  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

อีเมล์ : thammateero@hotmail.co.th