ทางเว็บไซต์ได้รวมรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งหมดที่ทางวัดมี ไว้ที่หน้า facebook-20x20(facebook) ของวัดดอยเทพนิมิต ท่านผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ www.facebook.com/watdoitepnimit