พระอาจารย์สำเริง ธมฺมธีโร

สมณศักดิ์ปัจจุบัน : พระครูธีรธรรมปราโมทย์

ท่านเจ้าอาวาส

ท่านเจ้าอาวาส

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

อุปสมบท  วันที่  12   กรกฎาคม  2524   ขณะอายุได้     23   ปี

  วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.   2526    ได้เดินทางขึ้นภาคเหนือ  จำพรรษาอยู่วัดถ้ำผาจม  ตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย  2  พรรษา

พ.ศ.   2528    ได้เริ่มออกธุดงค์จำพรรษาอยู่ตามป่าช้าของหมู่บ้านที่ธุดงค์ผ่านไป

พ.ศ.   2530    ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับ   หลวงปู่ฉลวย   สุธมฺโม   วัดป่าวไลย  อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.   2531    ไปศึกษาธรรมะ  และจำพรรษาวัดสังฆทาน

พ.ศ.   2532    กลับออกธุดงค์ต่อ  จำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านป่าเหียง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2533    จำพรรษา ณ ป่าช้าห้วยป่าแดง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2534    จำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านไผ่ล้อม  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2535    จำพรรษา  ณ สำนักบำเพ็ญตนบ้านป่าเหียง อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2536    จำพรรษา  ณ  สุสานบ้านเวียงทอง  ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2537- 2538 กลับไปจำพรรษา  ณ  ป่าช้าเก่าห้วยป่าแดง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2539   จำพรรษา  ณ เมืองตรีสุรี่  ประเทศเนปาล

พ.ศ.   2540  กลับไปจำพรรษา  ณ สุสานบ้านเวียงทอง  ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2541 – 2542  กลับไปจำพรรษา  ณ วัดสังฆาราม  เมืองกัตมันฑุ  ประเศเนปาล

พ.ศ.   2543 – 2544    จำพรรษาสุสานบ้านเวียงทอง   อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2545 – จนถึงปัจจุบัน  จำพรรษา  ณ วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชีวิตการบวชที่ผ่านมาอยู่จำพรรษา ป่าช้า  เป็นส่วนมาก