วัดดอยเทพนิมิต สังกัดเขตตำบลป่าซางเขต ๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประวัติโดยสังเขป

วัดดอยเทพนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐  หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ จุลศักราช ๑๓๐๐ แต่เดิมมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๐๑  ไร่  ได้ตัดเป็นถนนรอบบริเวณเนื้อที่เพื่อให้เป็นถนนสาธารณะเอาไว้ประชาชนที่อยู่ด้านในได้เดินทางเข้าออกสะดวก  ปัจจุบันจึงมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๙๔ ไร่  ๓  งาน  ๕๗  ตารางวา ตามโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังนี้

๑.     โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๐ เล่ม ๔๙๑ หน้า ๔๐ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่  ๒๗  ไร่  ๑  งาน  ๒๕  ตารางวา

๒.   โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๑  เล่ม  ๔๙๑  หน้า  ๔๑  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ ๓๑  ไร่  –  งา  ๔๘  ตารางวา

๓.    โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๐๔๒ เล่ม ๔๙๑  หน้า  ๔๒  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ ๓๔  ไร่  ๑  งาน  ๐๙  ตารางวา

วัดแห่งนี้เป็นเมืองเก่า  เคยเป็นอยู่อาศัยของคนโบราณ ( ซึ่งมีโอกาสเป็นจริงสูงมาก  เนื่องด้วย  ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระลูกวัดมักจะเจออาวุธโบราณหลายชิ้น เช่นขวานหิน ทั้งที่สมบูรณ์และหักบิ่นไปก็หลายชิ้น ) 

        

ภายในวัดมี ศาลแม่หงส์ฤดีตั้งอยู่  จากการสอบถามจากคนแก่  ก็ได้เล่าให้ฟังว่า  เมื่อโบราณกาล ไทยมักจะสู้รบพม่าที่เข้ามาแย่งดินแดนอยู่เป็นประจำ  ที่แห่งนี้เป็นจุดหลบภัยจุดหนึ่งของหมู่บ้าน  มีอยู่ครั้งหนึ่งทหารพม่าได้เข้ามาโจมตีเพื่อจะทำลายวัดแห่งนี้ที่ชาวบ้านถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นสถานที่ให้ขวัญและกำลังใจในการรวมพลของชาวบ้าน  และทหารพม่าต้องการปราบปรามคนไทยที่แข็งข้อไม่ยอมเป็นทาสพม่าโดยพยายามจะจับหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านยอมจำนน  แต่หัวหน้าหมู่บ้านพร้อมด้วยลูกสาวที่ชื่อหงส์ฤดีได้นำชาวบ้านออกรบกับทหารพม่าที่มีกำลังมากกว่าอย่างสุดชีวิตด้วยอาวุธเท่าที่หาได้  น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเช่นไร  การสู้รบครั้งนี้ก็เหมือนกัน  สู้กันจนใกล้จะแพ้พม่า  แม่หงส์ฤดีผู้เป็นลูกสาวได้ขอร้องให้พ่อพากำลังส่วนหนึ่งหลบหนีไปเพื่อไปรวบรวมกำลังจากหมู่บ้านใกล้เคียงออกมาสู้รบกับทหารพม่า  ส่วนตัวเองและกำลังสตรีและชายแก่ๆที่เหลืออยู่จะขอสู้กับทหารพม่าเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้  แม่นางหงส์ฤดีนำชาวบ้านต่อสู้กับทหารพม่าจนตัวตาย  เมื่อผู้เป็นพ่อและชาวบ้านกลับมา  จึงได้ตั้งศาลแม่หงส์ฤดีขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนได้กราบไหว้ระลึกถึงน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวที่ได้ปกป้องถิ่นเกิด ตลอดจนวัดซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุด

           

ความเป็นมาของชื่อวัด “ ดอยเทพนิมิต”

            มีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาจำพรรษา  ณ วัดแห่งนี้  ซึ่งแต่เดิมชื่อวัดบ้านใหม่พัฒนา  ซึ่งช่วงที่เจริญวิปัสสนาอยู่นั้นได้นิมิตว่า  องค์เทพยดาได้เนรมิตให้เห็นว่า  ดอยแห่งนี้มีแต่องค์เทพเทวดารักษาสถานที่แห่งนี้มากมายจนนับไม่ถ้วน  เสมือนเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  ในนิมิตนั้นได้เห็นว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เหมือนกับว่าเตรียมไว้สำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคต  ต่อมาได้นิมิตเห็นว่าที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์พระศรีอริยเมตไตรยที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งตรงนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ตรงกันอยู่  ๓  ประเด็น

๑.     พระธุดงค์ได้นิมิตถึงพระศรีอริยเมตไตรยเสด็จมาที่นี่

๒.   เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน  ซึ่งก่อนที่จะบวช  ได้ปฏิบัติถึงขั้นอุกฤษ์เป็นเวลา  ๗ วัน โดยถืออิริยาบถ  นั่ง ยืน เดิน   ในวันที่  ๗  ตรงกับวันตักบาตรเทโวโรหนะ ในนิมิตท้องฟ้าสว่างมาก  และเห็นองค์พระศรีอริยเมตไตรยเสด็จลงมาประทับ ณ ลานหน้า ศาลา ณ วัดดอยเทพนิมิตแห่งนี้

๓.   ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งขึ้นมาที่วัดแล้ว มาเล่าให้ฟังว่า ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่เกลี้ยงกับเพื่อนสามคน  หลวงปู่ได้ทักตนว่า  องค์พระศรีอริยเมตไตรย์ได้เสด็จอยู่ทางเหนือนะ

ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้  พระสองรูปนิมิตคล้ายกัน  แต่มีวาระต่างกันจุดสำคัญตรงกันที่  องค์พระศรีอริเมตไตรยได้เสด็จมา  ณ วัดแห่งนี้

วัดดอยเทพนิมิต เดิมชื่อ วัดบ้านใหม่พัฒนา เป็นวัดประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านใหม่พัฒนา แต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นดอยหรือภูเขาสูง ทำให้พุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านเดินทางขึ้นมาประกอบศาสนกิจโดยลำบาก ชาวบ้านใหม่พัฒนา จึงได้จัดสร้างวัดขึ้นใหม่กลางหมู่บ้าน วัดเดิมแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้าง แต่ก็มีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาบ้าง โดยขณะนั้นมีท่านพระครูอุปถัมภ์วรการ(สมณศักดิ์ปัจจุบัน เจ้าคณะอำเภอแม่จัน)รักษาการเจ้าอาวาสวัดไปพลาง ๆ บางครั้งก็ร้างบ้าง จนปี พ.ศ. 2545 หลวงพ่อสำเริง สุวรรณละม้าย ได้มาจำพรรษาที่นี่ และได้รับเป็นเจ้าอาวาสจนปัจจุบัน พื้นที่เดิมของวัดเป็นพื้นที่ไร่ที่ชาวบ้านเช่าทำไร่ เป็นที่ดินเนินเขาสูงโล่ง ต่อมาเมื่อหลวงพ่อสำเริงมาจำพรรษา จึงได้เริ่มปลูกต้นไม้ มีทั้งพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด และด้านหลังมีไม้ผล เช่น ต้นเงาะ ต้นมังคุด ต้นลองกอง ต้นปาล์ม ต้นกาแฟ ต้นขนุน ต้นกระท้อน ฯลฯ ปัจจุบัน (2560) วัดเป็นพื้นที่ป่าทึบ ร่มรื่น เงียบสงัด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

โครงการหลัก ๆ ของวัดขณะนี้คือ

1. โครงการก่อสร้างพระอุโบสถวัดดอยเทพนิมิต
2. โครงการสร้างพระประธานหินแกะสลักสิงห์หนึ่ง
3. โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาประเทศไทย-อินเดีย-เนปาล(โครงการปลุกเสกพระเป็นๆ)
4. โครงการก่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งก าลังจะก่อสร้างองค์พระศรีอริยเมตไตรย ความกว้าง ๑๕  เมตร สูง ๒๙ เมตร และฐานองค์พระเป็นอาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐานด้วย
5. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฟรีจ าศีลภาวนาเข้าพรรษาสามเดือน
6. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฟรีเฉลิมพระเกียรติ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนะนำวัดดอยเทพนิมิต