เรียนทุกท่านผู้สนใจธรรมะ ท่านสามารถรับฟังคลื่นธรรมะของทางวัดดอยเทพนิมิตได้หลายช่องทาง ดังนี้:

รับฟังทางคลื่นวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาวัดดอยเทพนิมิต

  1. ทางคลื่นความถี่ FM 98.00 MHz (จากวัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย), FM 87.75 MHz (จากบ้านจันทร์แจ่มฟ้า ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย) และ FM 98.25 MHz (ศูนย์วิปัสสนาเทพอำนวย บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย) ซึ่งเขตพื้นที่รับฟังได้ คืออำเภอแม่สาย ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า อำเภอเชียงแสน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของบางส่วน อำเภอเทิงบางส่วน และอำเภอพาน

รับฟังทางอินเทอร์เน็ต

  1. รับฟังทางแอพลิเคชั่นระบบแอนดรอย สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นได้ที่นี่ WatdoitepnimitRadio.apk คลิกที่นี่  (หมายเหตุแอพลิเคชั่นนี้ปลอดภัย ไม่มีไวรัส ไม่มีผลร้ายต่ออุปกรณ์ของท่าน)
  2. รับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวัดดอยเทพนิมิต คือ www.watdoitepnimit.net
  3. รับฟังโดยไม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวัดดอยเทพนิมิต คือ https://html.login.in.th/radiostatus/5050.html
  4. รับฟังโดยใช้ โปแกรมฟังเพลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Winamp, iTunes, Windows Media Player โดยให้ท่านพิมพ์ลงที่ URL: ของโปรแกรมฟังเพลงที่ท่านใช้ ตามนี้ http://media.login.in.th:5050