โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 8 วัดดอยเทพนิมิต เริ่มต้นแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผู้ร่วมโครงการจาริกฯ เพื่อเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล (ภิกษุสงฆ์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)  (โครงการฯจะเริ่มกิจกรรมคัดเลือก 20 พฤสจิกายน 2562) ขณะนี้โครงการจาริกธรรมฯเริ่มแล้ว จึงขอเปิดรับสมัครพระภิกษุที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว พระคุณเจ้าที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ยังไม่ได้เดินทางมาที่วัดดอยเทพนิมิต สามารถสมัครร่วมโครงการฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. สำเนาหนังสือสุทธิทุกหน้า 3 ชุด
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด 3 ชุด
  5. หนังสือเดินทาง หรือ Passport มีอายุถึงไม่ต่ำกว่า 1 ตุลาคม 2563 (อายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อยหกเดือนหลังจากเดินทางกลับ) (หากยังไม่มีให้รีบทำหนังสือเดินทาง) สำหรับท่านที่ยังไม่มี passport หรือหนังสือเดินทาง ให้ซื้อเอกสารแบบฟอร์ม ศ.ต.ภ. พริ้นต์เอกสารโบว์ชัวร์จาริกธรรมปีที่8  รับรองสำเนาทุกหน้า แล้วแนบไปกับเอกสาร ศ.ต.ภ. ให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฯ ลงนาม และสำหรับภิกษุที่มีพรรษาไม่ถึง 5 พรรษาและไม่มีหนังสือเดินทางหรือ passport ต้องซื้อเอกสาร ศ.ต.ภ. พริ้นต์เอกสาร โบว์ชัวร์จาริกธรรมปีที่ 8(คลิกที่นี่) และเอกสารรับรองภิกษุไม่เกิน 5 พรรษา(คลิกที่นี่)กรอกรายละเอียดตัวท่านให้เรียบร้อย ส่งให้พระครูธีรธรรมปราโมทย์(เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต)ลงนามและประทับตราวัดให้เรียบร้อย แล้วจึงแนบส่งไปกับเอกสาร ศ.ต.ภ. เพื่อให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฯ ลงนามและส่งให้สำนักงาน ศ.ต.ภ. ต่อไป

(ที่อยู่ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

วัดสังเวชวิศยาราม เลขที่ 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10220 http://www.sortorpor.com)

และขอเชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายร่วมทำบุญในโครงการจาริกธรรมฯ ปีที่ 8 สามารถทำบุญเป็นสิ่งของใช้อุปโภคบริโภค หรือจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการก็ได้ เป็นต้นว่า ค่าตั๋วเครื่องบินของพระภิกษุสงฆ์ ค่ารถโดยสารในการเดินทาง หรือค่าภัตตาหาร ยารักษาโรค อัฐบริขารต่าง ๆ เพื่อจักได้มีบุญกุศลที่ทำให้พระคุณเจ้าได้ไปนมัสการสถานที่สำคัญๆทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดศรัทธามากขึ้น นำความประทับใจนั้นมาสั่งสอนเทศนาให้ญาติโยมได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้นำธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น สนใจติดต่อที่วัดดอยเทพนิมิต เลขที่ 290 หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 หรือ ติดต่อพระครูธีรธรรมปราโมทย์(พระอาจารย์สำเริง สุวรรณละม้าย) โทรศัพท์ 081-9595951 หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเวบไชต์ คลิคที่นี่ http://www.watdoitepnimit.net/?page_id=2136

บริจาคผ่านทาง
บัญชีกองทุนวัดดอยเทพนิมิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม่จัน เชียงราย
เลขที่บัญชี 922-2-00865-0

บริจาคแล้วกรุณาโทรหรือโพสแจ้งผ่านเวบบอร์ดหรืออีเมลหรือโพสบนเฟสเพื่อจะได้จัดเตรียมส่งอนุโมทนาบัตร(นำไปลดหย่อนภาษีตามระเบียบราชการได้)

กำหนดการณ์โครงการฯ

เริ่มเข้าลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

20-22 พฤศจิกายน. 2562 ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการฯ ที่วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

23 พฤศจิกายน 2562 ร่วมเดินทางโดยรถโดยสารที่โครงการฯ จัดให้ เดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ปีนี้ งดกิจกรรมเข้าปริวาสกรรมในโครงการฯ)

25 พฤศจิกายน 2562 เริ่มเดินเท้าเป็นหมู่คณะทั้งหมด จากจังหวัดสุโขทัย

31 ธันวาคม 2562 (โดยประมาณ) เดินเท้าถึงวัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

“กำหนดการณ์และเส้นทางเดินธุดงค์ในเขตภาคกลางของไทย”

(กำลังอัพเดท…)

ติดต่อสอบถามกำหนดการณ์เดินธุดงค์ภาคกลางได้ที่ พระอาจารย์สำเริง สุวรรณละม้าย(พระครูธีรธรรมปราโมทย์) 081-5955951

จำนวนผู้ร่วมโครงการ :(จำนวนผู้ร่วมเดินธุดงค์ภาคกลาง)

พระเจ้าหน้าที่ ประมาณ ๒๐ รูป

พระร่วมโครงการ ไม่จำกัดจำนวน

        แม่ชี ไม่จำกัดจำนวน

อุบาสก/อุบาสิกา ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ :

• เพจ วัดดอยเทพนิมิต http://www.facebook.com/watdoitepnimit
• เพจ จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย http://www.facebook.com/walkingwithbuddhawatdoitepnimit
• เวบไซต์ วัดดอยเทพนิมิต http://www.watdoitepnimit.net/

จบโครงการฯ ปีที่ 8 ประมาณ ต้นเดือน เมษายน พ.ศ. 2563