โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 8 วัดดอยเทพนิมิต เริ่มต้นแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผู้ร่วมโครงการจาริกฯ เพื่อเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล (ภิกษุสงฆ์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)  (โครงการฯจะเริ่มกิจกรรมคัดเลือก 20 พฤสจิกายน 2562) ขณะนี้โครงการจาริกธรรมฯเริ่มแล้ว จึงขอเปิดรับสมัครพระภิกษุที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว พระคุณเจ้าที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ยังไม่ได้เดินทางมาที่วัดดอยเทพนิมิต สามารถสมัครร่วมโครงการฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. สำเนาหนังสือสุทธิทุกหน้า 3 ชุด
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด 3 ชุด
  5. หนังสือเดินทาง หรือ Passport มีอายุถึงไม่ต่ำกว่า 1 ตุลาคม 2563 (อายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อยหกเดือนหลังจากเดินทางกลับ) (หากยังไม่มีให้รีบทำหนังสือเดินทาง) สำหรับท่านที่ยังไม่มี passport หรือหนังสือเดินทาง ให้ซื้อเอกสารแบบฟอร์ม ศ.ต.ภ. พริ้นต์เอกสารโบว์ชัวร์จาริกธรรมปีที่8  รับรองสำเนาทุกหน้า แล้วแนบไปกับเอกสาร ศ.ต.ภ. ให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฯ ลงนาม และสำหรับภิกษุที่มีพรรษาไม่ถึง 5 พรรษาและไม่มีหนังสือเดินทางหรือ passport ต้องซื้อเอกสาร ศ.ต.ภ. พริ้นต์เอกสาร โบว์ชัวร์จาริกธรรมปีที่ 8(คลิกที่นี่) และเอกสารรับรองภิกษุไม่เกิน 5 พรรษา(คลิกที่นี่)กรอกรายละเอียดตัวท่านให้เรียบร้อย ส่งให้พระครูธีรธรรมปราโมทย์(เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต)ลงนามและประทับตราวัดให้เรียบร้อย แล้วจึงแนบส่งไปกับเอกสาร ศ.ต.ภ. เพื่อให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฯ ลงนามและส่งให้สำนักงาน ศ.ต.ภ. ต่อไป

(ที่อยู่ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

วัดสังเวชวิศยาราม เลขที่ 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10220 http://www.sortorpor.com)

และขอเชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายร่วมทำบุญในโครงการจาริกธรรมฯ ปีที่ 8 สามารถทำบุญเป็นสิ่งของใช้อุปโภคบริโภค หรือจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการก็ได้ เป็นต้นว่า ค่าตั๋วเครื่องบินของพระภิกษุสงฆ์ ค่ารถโดยสารในการเดินทาง หรือค่าภัตตาหาร ยารักษาโรค อัฐบริขารต่าง ๆ เพื่อจักได้มีบุญกุศลที่ทำให้พระคุณเจ้าได้ไปนมัสการสถานที่สำคัญๆทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดศรัทธามากขึ้น นำความประทับใจนั้นมาสั่งสอนเทศนาให้ญาติโยมได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้นำธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น สนใจติดต่อที่วัดดอยเทพนิมิต เลขที่ 290 หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 หรือ ติดต่อพระครูธีรธรรมปราโมทย์(พระอาจารย์สำเริง สุวรรณละม้าย) โทรศัพท์ 081-9595951 หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเวบไชต์ คลิคที่นี่ http://www.watdoitepnimit.net/?page_id=2136

บริจาคผ่านทาง
บัญชีกองทุนวัดดอยเทพนิมิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม่จัน เชียงราย
เลขที่บัญชี 922-2-00865-0

บริจาคแล้วกรุณาโทรหรือโพสแจ้งผ่านเวบบอร์ดหรืออีเมลหรือโพสบนเฟสเพื่อจะได้จัดเตรียมส่งอนุโมทนาบัตร(นำไปลดหย่อนภาษีตามระเบียบราชการได้)

กำหนดการณ์โครงการฯ

เริ่มเข้าลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

20-22 พฤศจิกายน. 2562 ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการฯ ที่วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

23 พฤศจิกายน 2562 ร่วมเดินทางโดยรถโดยสารที่โครงการฯ จัดให้ เดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ปีนี้ งดกิจกรรมเข้าปริวาสกรรมในโครงการฯ)

25 พฤศจิกายน 2562 เริ่มเดินเท้าเป็นหมู่คณะทั้งหมด จากจังหวัดสุโขทัย

3 มกราคม 2563  เดินเท้าถึงวัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

หลังจากนั้นแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

“กำหนดการณ์และเส้นทางเดินธุดงค์ในเขตภาคกลางของไทย”

15 มกราคม 2563 นัดรวมตัวกันที่ วัดโบสถ์แจ้ง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

19 มกราคม 2563 เริ่มเดินเท้าออกจากวัดโบสถ์แจ้ง

28 มกราคม 2563 เดินเท้าถึงวัดจินดิตวิหาร แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ เดินทางขึ้นเครื่องบิน ไปสู่ประเทศอินเดีย

กำหนดการณ์และเส้นทางเดินธุดงค์ในประเทศอินเดียและเนปาล

4 กุมภาพันธ์ เดินทางถึงพุทธคยา ประเทศอินเดีย เข้าพัก ณ วัดป่าเนรัญชรา

…. (กำลังอัพเดท)….

ติดต่อสอบถามกำหนดการณ์เดินธุดงค์ภาคกลางได้ที่ พระอาจารย์สำเริง สุวรรณละม้าย(พระครูธีรธรรมปราโมทย์) 081-5955951

จำนวนผู้ร่วมโครงการ :(จำนวนผู้ร่วมเดินธุดงค์ภาคกลาง)

พระเจ้าหน้าที่ ประมาณ ๒๐ รูป

พระร่วมโครงการ ไม่จำกัดจำนวน

        แม่ชี ไม่จำกัดจำนวน

อุบาสก/อุบาสิกา ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ :

• เพจ วัดดอยเทพนิมิต http://www.facebook.com/watdoitepnimit
• เพจ จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย http://www.facebook.com/walkingwithbuddhawatdoitepnimit
• เวบไซต์ วัดดอยเทพนิมิต http://www.watdoitepnimit.net/

จบโครงการฯ ปีที่ 8 ประมาณ  29 มีนาคม พ.ศ. 2563

(อัพเดทข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563)