ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างพระอุโบสถ และซ่อมแซมบำรุงอาคารเสนาสนะสงฆ์ ณ วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

🚑 พิเศษในงานทำบุญกฐินมีบริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (*)​ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ โรคทั่วไป จ่ายยา ฯ ฟรี! โดยไม่คิดค่าบริการ ออกให้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร นักบวช และประชาชนทั่วไป โดย มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารปฏิบัติธรรม ด้านล่างลานโมกขธรรม วัดดอยเทพนิมิต ในวัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.0012.00 น.

โดยมีกำหนดการงานทำบุญกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

วัน เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
¬ เวลา 17.00 น.     สมโภชองค์กฐิน โดย  สวดมนต์ไหว้พระ  เจริญสติภาวนา ณ ลานโมกขธรรม วัดดอยเทพนิมิต

วัน อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
¬ เวลา 09.00 น.     ทำบุญตักบาตร  ณ  บริเวณกาดบุญวัดดอยเทพนิมิต เวลา 09.30 น.     ร่วมกันถวายภัตตาหารพระภิกษุ  สามเณร     
¬ เวลา 11.00 น.     ศรัทธาที่มาร่วมในงานรับประทานอาหารกลางวัน  ณ กาดบุญ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะผู้ใจบุญที่มาร่วมกันเปิดกาดบุญ    
¬ เวลา 12.00 น.     ฟังเทศน์  ๑  กัณฑ์  โดยพระครูธีรธรรมปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต 
¬ เวลา 13.09 น.     ถวายผ้ากฐิน  และบริวาร  แด่พระภิกษุสงฆ์  พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา
      –  แจกผลไม้มงคล   
      –  เสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคี

สามารถร่วมทำบุญกฐินได้ทาง :
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่จัน เชียงราย
ชื่อบัญชี กองทุนวัดดอยเทพนิมิต
บัญชีเลขที่ 219-2-49081-5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
พระครูธีรธรรมปราโมทย์  โทร. 08-1595-5951
พอจ.โชคชัย ปภัสฺสโร  โทร. 08-6918-7023
คุณผ่องผิว จุลลนันทน์  โทร.08-7656-9933  
คุณองอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล โทร. 08-2616-5654

เพจ : จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย
http://www.facebook.com/walkingwithbuddhawatdoitepnimit

หมายเหตุ :
* บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาจยกเลิกได้หากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานต้นสังกัดและประกาศของสาธารณสุขจังหวัดเป็นสำคัญ