ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างเสนาสนะแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ ณ เมืองหลวงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

ภาพถ่ายสถานที่จริง ที่ดินที่จะสร้างวัดกุลคุณกิตติพุทธวิหาร (วัดไทยในเนปาล สาขาวัดดอยเทพนิมิต)

 

เนื่องด้วยมีญาติธรรมชาวเนปาล นำโดยแม่ชีเขมา ชาวเนปาล ได้ร่วมกันถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นวัดแด่พระครูธีรธรรมปราโมทย์(หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร สุวรรณละม้าย) เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต  พร้อมทั้งคณะสงฆ์โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ 6 พรอมญาติธรรมชาวไทย ถวายปัจจัยซื้อที่ดิน 300 ตารางวาเพื่อสร้างถนนเข้าวัดดังกล่าว โดยได้ตั้งชื่อวัดใหม่ในเนปาลนี้ว่า วัดกุลคุณกิตติพุทธวิหาร วัดดังกล่าวนี้จะเป็นสาขาของวัดดอยเทพนิมิต

 

อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินสร้างถนนเข้าออกวัดกุลคุณกิตติพุทธวิหาร(วัดไทยในเนปาล สาขาวัดดอยเทพนิมิต) จำนวน 300 ตารางวา ตารางวาละ 1,000 บาท ปิดรับบริจาคในส่วนที่ดินถนนเข้า-ออกวัดเรียบร้อยแล้ว

อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ทำบุญผ่าน คุณองอาจ เลี้ยงพันธุ์กุล(Ong-Art Liangphansakul) ทั้งหมดจำนวน 75,000 บาท ที่นำเข้าบัญชีวัดดอยเทพนิมิต (เพื่องานพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ) ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่จันบัญชีเลขที่ 394-0-96993-8 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

พุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถร่วมบุญก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้ได้ปัจจัยครบทั้ง 500,000 บาท

จึงขอบอกบุญมายังญาติโยม ที่ใฝ่บุญในการสร้างเสนาสนะร่วมทำบุญเข้ามูลนิธิวัดกุลคุณกิตติพุทธวิหาร โดยถ้วนหน้ากัน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-6569933 คุณผ่องผิว จุลลนันท์ หรือ หลวงพ่อสำเริง 081-5955951

ชื่อบัญชี วัดดอยเทพนิมิต (เพื่องานพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่จัน
บัญชีเลขที่ 394-0-96993-8

รายละเอียดเพิ่มจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้